Dobrodošli!

Više

O nama...

Baby boom je predškolska ustanova koja unosi novinu u psiho-fizičkom, mentalnom i emocionalnom razvoju kod dece.

Svakom detetu se prilazi sa puno ljubavi i poštovanja uvažavajući njegovu posebnost. Zbog toga se primenjuje metod koji stimuliše rad mozga kroz posebno kreirane fizičke vežbe, jedinstven način učenje i relaksacije.
Posebno su kreirana didaktička sredstva koja se primenjuju u svakodnevnom radu sa decom u cilju mentalnog razvoja, emocionalne stabilnosti, razvoja discipline i podsticanju kreativnosti.

Program

Program vrtića Baby Boom je zasnovan na metodi stimulacije desne hemisfere mozga,koja se odnosi na razvoj: intuicije, fotografske memorije, kreativnog mišljenja, brzog računanja, kreativne imaginacije.

Cilj metoda Baby boom je stimulacija celog mozga, ravnoteže desne i leve hemisfere mozga.
Podstice različite sposobnosti kod dece, razvoj ličnosti i uspeh u školovanju.
Takodje se razvija i muzikalnost, multijezičnost i podstiču urođeni talenti.

Vaspitači su obučeni da stimulišu i ostvare maksimum dečijeg potencijala kroz:

 • Senzornu osetljivost
 • Fotografsko pamćenje
 • Logičko-matematičke operacije
 • Multijezičnost
 • Muzikalnost
 • Komunikaciju
 • Sport
 • Relaksaciju
 • Pozitivne emocionalne osobine
 • Afirmacije
 • Negovanje pravih vrednosti

Smisao obrazivanja i vaspitanja u Baby boom ustanovi jeste izvući iz svakog deteta upravo onaj skriveni potencijal, naučiti ih pravim vrednostima i pružiti sigurno i podsticajno okruženje za učenje kroz igru. Upravo zbog toga radimo na podizanju samopouzdanja i samodiscipline kod svakog deteta.

-----

Svako dete se radja kao genijalac i samo nas sprečava uobičajeni nacin razmišljanja da oslobodimo genijalnost dece. Ovaj se potencijal lako može osloboditi tokom prvih godina zivota, kada je rast mozga najbrži. Metod rada u vrtiću Baby boom upravo to aktivira i funkcioniše kroz:

 • Angažovanje i stimulaciju celovitog mozga koji omogućava obrazovanje u najvišem mogucem potencijalu
 • Brzina - mozak procesuira veliku količinu informacija pri velikim brzinama protoka informacija
 • Podsvest - desni deo mozga omogucava da deca uče podsvesno kroz igru
 • Stimulacija - desna hemisfera mozga se aktivira ponavljanjem senzorne stimulacije
 • Vizualizacija - desna hemisfera mozga funkcioniše kroz vizuelnu stimulaciju.

Ovaj metod rada poboljšava kognitivne funkcije sa delekosežnim posledicama kao što su:

 • smanjenje stresa, anksioznosti, trauma
 • empatija
 • emocionalna prilagodljivost
 • socijalizacija
 • zahvalnost
 • podstiče samopoštovanje i poštovanje drugih
 • poboljšava fokus
 • povećava mentalnu i fizičku kondiciju
 • podiže odlučnost i sigurnost u sebe.
Naša desna hemisfera mozga razmišlja u slikama i uči kinestetički, kroz muziku, pokret, dodir, čula. Desna hemisfera mozga razmišlja metodično i linearno koristeći mnogo podataka, detalja i informacija. Obe hemisfere mozga imaju različite metode obrade informacija. Leva hemisfera preko jezika a desna preko senzornih stimulansa koji se čuvaju u memoriji. Naš cilj jeste da deca razviju depoe memorije u mozgu. U razvoju deteta prvo je dominantan desni deo mozga. Od 3. godine počinje da se razvija logicko jezicka dominacija. Deca uče efikasnije i genijalnije kroz angažovanje desne hemisfere mozga.

Uzrasne Grupe


Mlađa jaslena

1 - 2 godine

Starija jaslena

2 - 3 godine

Srednja Grupa

3-4.5 godine

Starija Grupa

4.5 - 6+

---
sport

Aktivnosti

 • Školica sporta
 • Karate
 • Folklor
 • Engleski Jezik
 • Ruski Jezik
 • Francuski Jezik
 • Muzičko
 • Logopedske radionice

Naš ritam rada i raspored aktivnosti možete videti OVDE

Galerija

img-0 img-1 img-2 img-3

Subvencija

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi imaju:

 • roditelji koji su državljani Republike Srbije
 • roditelji dece prijavljene na teritoriji Grada Beograda
 • roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu predškolsku ustanovu “BABY BOOM” i potpisuju ugovor o boravku deteta u predškolskoj ustanovi, prema tržišnim uslovima po kojima Ustanova posluje. Nakon potpisa ugovor roditelj podnosi u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu na adresi Kraljice Marije I/XVIII sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova
 • Original potvrdu predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisa- no zbog nedovoljnih kapaciteta odnosno da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić takozvana odbijenica
 • Fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete( ili rešenje centra za Socijalni rad o statusu roditelja, staratelja, usvojitelja ili hranitelja)
 • Fotokopiju lične karte (očitana lična karta iz čitača) podnosioca zahteva, odnosno fotokopiju potvrde o stalnom boravku na teritoriji Grada Beograda za stranog državljani- na imaju boravište na teritoriji Grada Beograda
 • Fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva; - Fotokopiju ugovora sa predškolskom ustanovom “BABY BOOM”

Na kraju svakog narednog meseca roditelji i predškolska ustanova podnose propratnu dokumentaciju, na osnovu koje se računa subvencionisani iznos za isplatu. Prema done- tom rešenju subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda na račun roditelja ili staratelja.

Gde Smo

Nalazimo se u mirnom delu Zvezdare, okruženi parkom, Olimpom i zvezdarskom šumom. Deci je omogućeno da rastu, igraju se i uče u prostoru od 500m2 i travnatom dvorištu od 2 ara pogodnom za igru i učenje na otvorenom.

Pišite Nam